Facebook

4. výzva – Dopravní infrastruktura II

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 27.8.2018   4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 4 výzva - MAS Achát z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura II. Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz/ ve dnech  27.8.2018 - 27.11.2018 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinná příloha