S NÁMI TO JDE!

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 8. 02. 2021 8.výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem:

8.výzva MAS Achát – IROP – Dopravní infrastruktura III.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP:

č.53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

 

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/

ve dnech 8. 02. 2021 1:00 – 8. 04. 2021 12:00.

Na základě modifikace výzvy ze dne 6.4.2021 byl posunut příjem žádostí do 30.4.2021 do 10:00 hod.

 

8.výzva MAS Achát -IROP-Dopravní infrastruktura III

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Achát – IROP

Hodnotící list Věcné hodnocení 8.výzva

Kontrolní list FNaP 8.výzva

Osnova studie proveditelnosti

Příloha č.5 – Karta souladu

Školení pro žadatele

1.modifikace výzvy – 8.výzva MAS Achát – IROP – Dopravní infrastruktura III

Seznam přijatých žádostí

Zápis z jednání Výběrové komise 25.05.2021

Zápis z jednání Kontrolního výboru 3.06.2021

Zápis z jednání Programového výboru 8.6.2021

Opravný zápis z jednání VK 11.10.2022