Facebook

2. výzva Zvýšení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 4.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Achát – IROP – Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 4.9.2017 - 27.10.2017 do 12.00 hodin.

Dokumenty ke stažení

Výzva MAS Achát – IROP – Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Osnova pro vypracování Studie proveditelnosti - povinná přílohaPříloha č. 1 Kritéria hodnocení  (formálních náležitostí, přijatelnost a věcné hodnocení)

Příloha č. 2 Interní postupy MAS

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře 15. 9. 2017 na Malé Skále

Zápis z jednání hodnotící komise

Zápis z jednání programového výboru