Inspiromat

Zajímavé weby k oblastem, řešením v rámci MAP:

Metoda instrumentálního obohacení:
www.ucime-se-ucit.cz/uvod/

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování
www.ctenarska-gramotnost.cz

Portál o vzdělávání:
www.eduin.cz

Finanční gramotnost hrou:
https://www.financnisvoboda.cz

Přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR, provázání nabídky se Školním vzdělávacím programem:
www.muzeoedu.cz

Portál věnovaný aktivitám v přírodě včetně aktivit pro školy. Hry, inspirace, deník divočiny, brožura ke stažení:
www.jdeteven.cz

Nakladatelství Fraus poskytne do konce října 2016 zdarma přístup ke knihovně Fred, která obsahuje množství zajímavých multimediálních obsahů pro výuku:
www.fred.fraus.cz

Odkaz na obecně prospěšnou společnost, která nabízí možnost vzdělávání a následného vedení kurzů a kroužků pro žáky ZŠ i děti MŠ:
www.omniveda.com

Hravá edukativní aplikace pro děti 5 až 7 let:
www.uceni-v-pohode-cz/category/aplikace-pro-deti/

Internetový magazín pro učitele 1. stupně ZŠ:
www.zakatedrou.cz

Stránky Institutu pro podporu inovativního vzdělání:
http://dumy.cz/o-projektu

Čtenářská gramotnost:
https://www.kvkli.cz/projekty-konference/19-pro-knihovny/4168-nakap.html7

PS pro rovné příležitosti:
http://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-ospod/liberecky-kraj/zelezny-brod/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/dite-v-labyrintu-preventivni-pece-v-cr 

Další stránky s tématikou ohrožených dětí:
www.cijedite.cz/
www.adopce.com/
www.ospod.info/
www.nahradnimrodinam.cz/
www.nahradnirodina.cz/
www.natama.cz
www.pestouni.cz/
www.ohrozenedite.cz/
http://www.rodinausoudu.cz
www.asociaceneuplnychrodin.cz/
www.sancedetem.cz/
http://socialnirevue.cz/
www.rpp.cz
www.vzd.cz
http://www.nahradnirodic.cz
www.svpsy.cz
www.zabranou.cz
www.rodinyveznu.cz
www.velkyvuz-sever.cz/
http://pestounskapece.cz/
Strategie rozvoje školy - NIDV

Metodický návod  NIDV
https://www.nidv.cz/userfiles/file/Strategie_rozvoje_skoly_eBook.pdf

Strategie rozvoje školy „stručně a jasně“. František Eliáš. 1.1 O ČEM JE TATO KNIHA. Srozumitelný návod pro tvorbu strategie rozvoje školy.

Závazné dokumenty MAP II
https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/266-vyzva-map-ii/1187-zavazne-dokumenty

 

Materiály ke stažení – Prázdninová škola Lipnice:
https://www.psl.cz/materialy/

inkluzivní vzdělávání:
https://cosiv.cz/cs/

MŠMT vzdělávání:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

Národní institut dalšího vzdělávání:
https://www.nidv.cz/

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
http://www.cvlk.cz/

 

 

 

61258819 453681968527717 6866726659815374848 nMAS Achát z.s.
Sídlo:
Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Kancelář:
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice
(budova ZŠ, vstup zadním vchodem)
Email: map-zeleznobrodsko@seznam.cz
Tel: Květa Lakatošová +420 605 268 688