Facebook

Regiony sobě

8. výzva PRV

8. výzva PRV

Výzva je vyhlášena od 15. 02. 2022.

Příjem žádostí je možný od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022.

Výzva bude zacílena na dvě oblasti podpory:

Fiche 31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Alokace Fiche: 2.440.000,- Kč

 Výše dotace: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje:

 • Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
 • Nákup nemovitosti

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.
 • Ostatní přílohy dle charakteru žádosti

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.3 - Pravidla 19.2.1 od strany 41.

Fiche 35 Venkov pro všechny

Alokace Fiche : 3.650.000,-Kč

Výše dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 

 a) Veřejná prostranství v obcích

- podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ(nenavyšující kapacitu zařízení) a ZŠ 

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní). Pouze MŠ.
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

- podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

 

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.3 - Pravidla 19.2.1 od strany 82.

 

Školení 15. 02. 2022 od 10:00 a 17. 02  2022 od 10:00 kanceláři MAS Achát z.s.(Jenišovice 180). 

(Změna termínu a místa je možná s ohledem na aktuální situaci.)

 

 Již teď s námi můžete konzultovat Vaše projektové záměry.

 
 
Powered by Phoca Download