S NÁMI TO JDE!
MAS Achát z.s. vyhlašuje 7. výzvu PRV.

Výzva je vyhlášena od: 08.03.2021

Příjem žádostí je možný: od 15. 03. 2021 do 15 .05. 2021

Celková alokace Fiche 35: 2 254 470,- Kč

V 7. výzvě PRV je vyhlášena Fiche 35 – Venkov pro všechny, která je zaměřena na tyto oblasti:

a) Veřejná prostranství v obcích

– podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Dokument prokazující soulad s MAP
 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní)
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

– podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě projektů
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

Školení pro žadatele se bude konat 13. 04. 2021 od 10: 00 hodin v kanceláři MAS Achát z.s., Jenišovice 180 nebo online formou.

(Změna termínu a místa je možná s ohledem na aktuální situaci.)

Již teď s námi můžete konzultovat své záměry.

7. výzva PRV MAS Achát z.s.

Příloha č.1 vzor Aktuální znění vyhlášené Fiche 35

Příloha č.2 Pravidla 19.2.1.

Příloha č.3 Pravidla Opatření 19

Příloha č.4 Interní postupy MAS Achát z.s. pro Program rozvoje venkova

Příloha č.5 – Etický kodex výzva č. 7 PRV

Příloha č.6 – Vzor dokumentu – Soulad SCLLD MAS Achát

Příloha č.7 – Vzor dokumentu – Prohlášení o synergické vazbě projektů

Soulad s PRO

Soulad s MAP

Návod: Jak na portál Farmáře

Prezentace ze semináře pro žadatele 13.04.2021

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 7.výzvě PRV MAS Achát z.s.

Zápis z jednání Výběrové komise 03_06_2021

Zápis z programového výboru 08.06.2021

Seznam vybraných/nevybraných žádostí v 7. výzvě PRV