Facebook

6. výzva - Podpora infrastruktury pro vzdělávání

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 15.2.2019 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.
Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 15.2.-30.4.2019.