Logo MMR + IROP

Rada MAS

Rada je výkonným orgánem spolku a je volena valnou hromadou. Rada řídí spolek mezi zasedáním valné hromady, jmenuje manažera spolku a na jeho návrh schvaluje zaměstnance kanceláře spolku.

Rada plní funkci programového výboru (zajišťuje zpracování rozvojové strategie spolku, připravuje žádosti o poskytnutí příspěvků z EU fondů, kritéria výběru projektů, kterým bude poskytnut příspěvek a schvaluje výběr jednotlivých projektů, který provedla výběrová komise).

Členové:

 Bohumil Bradáč (předseda)

 Jaroslav Červa

 Jaroslav Havlíček

 Jiří Hejduk

 Petr Lelek

 Jiří Mikeš

 Josef Pulíček

město Semily (zastupuje Kateřina Šromová)

 Aleš Šrytr