Facebook

Logo MMR + IROP

Kontrolní výbor

Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem spolku volí valná hromada kontrolní výbor. Kontrolní výbor dále plní funkci monitorovacího výboru.

Členové:

jméno člena Zájmová skupina sektor obec zastupující osoba
Bičík Karel, Ing. - předseda Zájmová činnost soukromý sektor Pěnčín LB Bičík Karel
Brož Jiří Zájmová činnost soukromý sektor Jenišovice Brož Jiří
Hudská Ludmila Zájmová činnost soukromý sektor Klokočí Hudská Ludmila
Nejedlo Jiří Podnikání (zemědělci, živnostníci, firmy) soukromý sektor Malá Skála Nejedlo Jiří
 Sodomka Václav  Venkovský prostor  soukromý sektor  Paceřice  Sodomka Václav