Logo MMR + IROP

Kontrolní výbor

Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem spolku volí valná hromada kontrolní výbor. Kontrolní výbor dále plní funkci monitorovacího výboru.

Členové:

Karel Bičík, předseda kontrolního výboru

Jiří Brož

Jiří Nejedlo

Ludmila Hudská

Dagmar Šrytrová