S NÁMI TO JDE!

Kdo může žádat:

  • žadatel musí pobírat starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvek na bydlení a v domácnosti žadatele není nikdo výdělečně činný (výjimka u příspěvku na bydlení)
  • žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který není omezen exekutorskou ani soudcovskou zástavou a ve kterém má trvalé bydliště alespoň od 12. 9. 2022

Opatření, na která lze žádat:

  • výměna oken
  • výměna vchodových dveří
  • zateplení fasády
  • zateplení střechy
  • zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem
  • zateplení stropu pod půdou
  • solární systémy na ohřev vody (fotovoltaické, fototermické)

Na zateplení domu lze získat dotaci až 150 000 Kč a na solární systém pro ohřev vody lze získat dotaci 90 000 Kč.

Kontakt:

  • telefon do kanceláře MAS: 488 440 628

Prosíme Vás předem o domluvení schůzky. Děkujeme

Další informace naleznete na webu zde, nebo v příloze (NZÚL – Závazné pokyny pro žadatele).

NZÚL – Závazné pokyny pro žadatele