S NÁMI TO JDE!

MAS Achát z.s. využila možnost podpory z  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.   Začátkem roku 2023 byl vypracován programový rámec (viz příloha), který byl koncem června Řídícím orgánem schválen.

Cílem jsou investice do nových nebo do modernizace stávajících technologií za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

Základní informace

Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Celková finanční alokace pro naši MAS je 2.920.000 Kč.

Výše podpory činí 50 %.

Jeden žadatel může podat jednu žádost.

Způsobilé výdaje projektu budou v rozmezí min. 250.000,00 Kč až 2.140.000,00 Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů, 140 000 Kč budou tvořit nepřímé náklady)

Věcné zaměření podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Vyhlášení výzvy

1. výzva OP TAK je vyhlášena od 20. 9. 2023.

Příjem žádostí od 29. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Alokace výzvy je 2.920.000,- Kč.

Odkaz na výzvu OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD) zde

Ke stažení:

Programový rámec OP TAK

1. výzva OP TAK – MAS Achát

Příloha č.1 Projektový záměr OP TAK MAS Achát

Příloha č.2 Podnikatelský-záměr-MAS Achát – osnova

Příloha č.3 Kritéria přijatelnosti

Příloha č. 4 Kritéria Věcného hodnocení

 

Seznam přijatých záměrů 1 výzva OP TAK – MAS Achát

Zápis Výběrová komise 28.11.2023

Zápis Programový výbor 29.11.2023