S NÁMI TO JDE!

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 30.11. 2019 7.výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 7.výzva – MAS Achát – IROP – Podpora infrastruktury MŠ.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č.68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD.

Viz odkaz : https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

 

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 30. 11. 2019 – 17. 01. 2020.

 

7. výzva MAS Achát – IROP- Podpora infrastruktury MŠ

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy

Hodnotící list Věcné hodnocení -7.výzva MŠ

Kontrolní list FNaP -7.výzva MŠ

Osnova studie proveditelnosti

Pozvánka na školení

Seznam přijatých žádostí 7. výzvy IROP – MAS Achát

Zápis z jednání výběrové komise 13_02_2020

Zápis z jednání Programového výboru 18.02.2020