5. výzva - Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti

MAS Achát z.s. vyhlašuje dne 17.10.2018 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem  5.výzva –MAS Achát – IROP – Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti
Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotace se podávají elektronicky prostřednictvím systému https://mseu.mssf.cz/ ve dnech 17.10.2018 - 31.12.2018 do 12.00 hodin.


Dokumenty budou zveřejněny 17. 10. 2018 v 8:00 !!