Facebook

Projekt vybavení MAS

MAS Achát z.s. získala podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč. V průběhu druhé poloviny roku 2014 a první poloviny 2015 vybavila z těchto prostředků kancelář MAS nejenom počítačovou technikou s odpovídajícím software, ale pořídila si i kancelářský nábytek včetně židlí a výkonnou kopírku Samsung a fotoaparát Sony.


Doba realizace 7/2014 -6/2015
Celkové náklady 120.425,-
Celková dotace   120.000,-