Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Informace SCLLD

Strategie MAS Achát byla podána řídícímu orgánu ke schválení v březnu 2016. Od té doby probíhá její hodnocení. Nyní se nachází ve fázi doplnění po druhém kole věcného hodnocení. Datum jejího schválení není prozatím znám. Nicméně předpokládáme, že již v roce 2017 proběhnou první výzvy. V letech 2012 a 2013 jsme provedli dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké projektové záměry chcete v příštím programovém období realizovat. Souhrnné informace z tohoto šetření jsou uvedeny v dokumentu tabulka projektů celkem. Žádáme Vás o informaci, zda jsou Vaše projektové záměry v tabulce platné, pokud je budete chtít aktualizovat, vyplňte prosím Projektový list.
Lenka Kvintusová
manažerka pro realizaci SCLLD MAS Achát, z.s.

 

 

Projednání strategie

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015