poslední měsíc duben 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30

Fotogalerie na Rajče.net

Logo MMR + IROP

Výzva 013

ESF vyhlásil výzvu 013, zaměřenou na podporu vzniku
Zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování.
Žádosti se podávají do 16.10.2015
Dotace je ve výši  až 95%
Minimální náklady : 500.000,-
Maximální náklady : 6.000.000,-
Nejzašší termín realizace :  30.9.2018

Podporované aktivity:

  • zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení tohoto typu (školní družiny a kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů
  • skupinovou dopravu do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy),
  • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity,
  • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové).

Způsobilým výdajem projektu je mimo mezd, také vybavení zařízení samotného, které je pracovištěm pečujících osob (nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, vybavení pro příměstské tábory apod.)
Nákup služeb  - Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu.

  • Pronájem prostor nutných pro realizaci projektu (kromě kancelářských prostor určených pro práci projektového či finančního manažera a koordinátora projektu nebo jiných administrativních pozic. Náklady na nájem těchto prostor spadají do nepřímých nákladů).
  • Doprava dětí do/z školy je možná pouze za předpokladu, že je nezbytná pro realizaci projektu s ohledem na cílovou skupinu a je efektivní a hospodárná.
  • Animační služby

Drobné stavební úpravy

  • Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40.000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku (např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým). Účetní položkou se rozumí jeden objekt.
  • Z přímých nákladů je možno financovat stavební úpravy prostor zařízení určených pro práci s dětmi.
  • V případě stavebních úprav pro projekt samotný (např. pracoviště projektového manažera) by se jednalo o nepřímé náklady.


Více info na www.mas-achat.cz, tel. 776695828  nebo  http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz