Facebook

Logo MMR + IROP

Dokumenty projektu

Dokumenty, týkající se projektu Žadatelé bez občanky:

Opakovaná výzva k předkládání nabídek (Vybavení škol):

Výzva k předkládání projektů (Vybavení škol):


Výzva k předkládání projektů (Zázemí Mafie):