Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

U nás je taky hezky! 2

Cílem projektu Spolupráce „U nás je taky hezky! – II. etapa“ je informování a vzdělávání místních obyvatel i přespolních návštěvníků prostřednictvím vytvoření sítě výstavních zastavení realizovaných na základě partnerství mezi LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Na každém výstavním zastavení budou návštěvníci informováni o každé z partnerských MAS a o projektu Spolupráce, vč. I. etapy a také o kulturních, přírodních nebo historických zajímavostech z obou regionů.
Realizací projektu Spolupráce tak vznikne 8 výstavních zastavení (5 v regionu MAS LAG Podralsko a 3 v regionu MAS Turnovsko), které budou v opravením odpovídajícím prostředí dostatečně vybavena potřebným výstavním mobiliářem a výpočetní technikou, aby mohla vhodně sloužit svému účelu.

podrobnosti na samostatných stránkách.