Facebook

Logo MMR + IROP

U nás je taky hezky! 2

Cílem projektu Spolupráce „U nás je taky hezky! – II. etapa“ je informování a vzdělávání místních obyvatel i přespolních návštěvníků prostřednictvím vytvoření sítě výstavních zastavení realizovaných na základě partnerství mezi LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Na každém výstavním zastavení budou návštěvníci informováni o každé z partnerských MAS a o projektu Spolupráce, vč. I. etapy a také o kulturních, přírodních nebo historických zajímavostech z obou regionů.
Realizací projektu Spolupráce tak vznikne 8 výstavních zastavení (5 v regionu MAS LAG Podralsko a 3 v regionu MAS Turnovsko), které budou v opravením odpovídajícím prostředí dostatečně vybavena potřebným výstavním mobiliářem a výpočetní technikou, aby mohla vhodně sloužit svému účelu.

podrobnosti na samostatných stránkách.