Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Projekt Vyhlídkový okruh pod Sokolem realizuje MAS Achát z.s. ve spolupráci s obcí Malá Skála na lesním pozemku p.p.č.1630/1 v k.ú. Besedice.

MAS získala na tento projekt podporu z PRV opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa, reg. číslo žádosti 13/019/2242a/451/000046.
Celkové náklady projektu jsou 1.762.000,- 
Přiznaná dotace 1.549.800,-
Doba realizace říjen 2014.
 

Veřejná zakázka: