Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Projekt Vyhlídkový okruh pod Sokolem realizuje MAS Achát z.s. ve spolupráci s obcí Malá Skála na lesním pozemku p.p.č.1630/1 v k.ú. Besedice.

MAS získala na tento projekt podporu z PRV opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa, reg. číslo žádosti 13/019/2242a/451/000046.
Celkové náklady projektu jsou 1.762.000,- 
Přiznaná dotace 1.549.800,-
Doba realizace říjen 2014.
 

Veřejná zakázka: