Facebook

Logo MMR + IROP

Popis projektu

Dokumenty projektu | Fotogalerie projektu

Projekt 1. Naučná stezka Svijany vznikl ve spolupráci s obcí Svijany a Sdružením Český ráj, během roku 2010 a 2011.

MAS má dlouhodobě záměr vybudovat na svém území dostatečnou turistickou nabídku, tak
aby obce a celé území mohlo návštěvníkům nabízet jiné „prostory“ k vyžití. U tohoto projektu došlo k propojení nápadu MAS- vybudovat naučnou stezku, obce – zrekultivovat nevyužívané území a Sdružení Český ráj – poskytnutí částečné projektové dokumentace.

Celkové náklady na projekt byly 1.526.912,40 Kč

Dotace z PRV byla ve výši 1.347. 300,00 Kč

Dodavatelem stavebních prací byla na základě výběrového řízení vybraná firma COLAS CZ a.s..

Práce byly zahájeny v červnu 2012 a ukončeny v srpnu téhož roku.

Dokumenty projektu:

Fotografie projektu: