Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Dokumenty projektu | Fotogalerie projektu

Výtvarná soutěž byla pořádána pro žáky ZŠ na území MAS Turnovsko

Do soutěže se zapojilo více než 150 žáků z 5 škol  a jedné mateřské školy

Hodnocení výtvarných prací proběhlo dvoukolově, jednak výtvarné práce hodnotily školy samotné a v druhém kole potom porota složená ze členů MAS

Slavnostní předání cen bylo za pomoci obce Svijany uspořádáno na travnatém hřišti ve Svijanech za účasti členů MAS a zástupců soutěžících

Slavnostní zakončení se konalo dne 26.6.2012

Dokumenty projektu:

Fotografie projektu: