Informace o placení příspěvků

Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete uhradit v hotovosti (v kanceláři MAS Achát, Jenišovice 180) nejlépe po tel.dohodě
nebo převodem na bankovní účet č. 2222898329/0800,   VS je individuální - viz přiložený seznam.