Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Achát a rozhoduje o všech zásadních otázkách. Je tvořena všemi členy spolku a je rozdělena do dvou sektorů (veřejný a soukromý ) a pěti zájmových skupin (veřejná správa, venkovský prostor, podnikání, zájmová činnost, životní prostředí). Valná  hromada zasedá minimálně jednou ročně .

Členové

Veřejný sektor

Obec Dalešice (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Malá Skála (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Ohrazenice (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Paceřice (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Pěnčín (okres LB), (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Pěnčín (okres JBC), (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Příšovice (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Radimovice (zájmová skupina: veřejná správa)

Město Semily (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Skuhrov (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Svijany (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Sychrov (zájmová skupina: veřejná správa)

Obec Žďárek (zájmová skupina: veřejná správa)

Soukromý sektor 

Agro Rubín a.s. (zájmová skupina: podnikání)

Agroplast Kobyly a.s. (zájmová skupina: podnikání)

Pivovar Svijany, a.s. (zájmová skupina: podnikání)

F600 club Příšovice (zájmová skupina: zájmová činnost)

SDH Svijany (zájmová skupina: zájmová činnost)

SK Svijany (zájmová skupina: zájmová činnost)

TJ Sokol Huntířov nad Jizerou (zájmová skupina: zájmová činnost)

TJ SOKOL Kobyly (zájmová skupina: zájmová činnost)

Bohumil Bradáč (zájmová skupina: venkovský prostor), předseda spolku

Jiří Brož (zájmová skupina: zájmová činnost)

Jaroslav Červa (zájmová skupina: venkovský prostor)

Michal Červa (zájmová skupina: podnikání)

Miroslav Divecký (zájmová skupina: venkovský prostor)

Marta Franzová (zájmová skupina: venkovský prostor)

Jana Hartlová (zájmová skupina: životní prostředí)

Jiří Hejduk (zájmová skupina: podnikání)

David Hejduk (zájmová skupina: podnikání)

Ludmila Hudská (zájmová skupina: zájmová činnost)

Jana Syslová (zájmová skupina: venkovský prostor)

Jan König (zájmová skupina: podnikání)

Miloslava Koucká (zájmová skupina: venkovský prostor)

Blahoslav Kratochvíl (zájmová skupina: venkovský prostor)

Jindřich Kvapil (zájmová skupina: venkovský prostor)

Josef Kvapil (zájmová skupina: podnikání)

Lenka Kvintusová (zájmová skupina: zájmová činnost)

Petr Lelek (zájmová skupina: venkovský prostor)

Antonín Lízner (zájmová skupina: venkovský prostor)

Daniel Mach (zájmová skupina: životní prostředí)

Julie Macháčková (zájmová skupina: podnikání)

Jan Mertlík (zájmová skupina: životní prostředí)

Miroslav Mencl (zájmová skupina: životní prostředí)

Jiří Mikeš (zájmová skupina: životní prostředí)

Pavel Müller (zájmová skupina: podnikání)

Jiří Nejedlo (zájmová skupina: podnikání)

František Němec (zájmová skupina: podnikání)

Václav Peterka (zájmová skupina: podnikání)

Jiří Plíva (zájmová skupina: zájmová činnost)

Josef Pulíček (zájmová skupina: podnikání)

Aleš Šrytr (zájmová skupina: venkovský prostor)

Dagmar Šrytrová (zájmová skupina: venkovský prostor)

Jan Vele (zájmová skupina: podnikání)

Vladimír Viták (zájmová skupina: venkovský prostor)

 

Poznámka: seznam členů je aktuální k 09. 01. 2020